BHP w zakładzie pracy – myjki do oczu

myjak do oczu

Ochrona pracowników w miejscach zatrudnienia – temat znany niemal każdej osobie. Wszelkie przepisy tyczące się bezpieczeństwa i higieny w pracy mają służyć zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Jakkolwiek zapewnienie bezpieczeństwa osobom zatrudnionym jest zadaniem pracodawcy, o czym nierzadko zapomina się. Zdarzenia losowe w trakcie wykonywania różnorodnych czynności przytrafiają się za wielokrotnie. Wedle statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym półroczu ubiegłego roku zdarzeniom w trakcie pracy uległo ponad 40 tysięcy pracowników. Powodem tej sytuacji często jest nieprawidłowa koordynacja pracy, złe doświadczenie osób pracujących, wielokrotne nieprzestrzeganie praw bhp oraz kiepski stan techniczny różnych sprzętów, lub ich niedobór.

Grabexim – myjki do oczu

myjak do oczuNiestety, nierzadko zapomina się, że za bezpieczeństwo w zakładzie pracy w takim samym stopniu odpowiadają etatowcy i pracodawcy, bo nowoczesne, bezpieczne maszyny nie obronią naszej kondycji kiedy z premedytacją nie przestrzegamy obowiązujących norm się nie tylko na utracenie zdrowia, ale także życia. Z tego też względu powstały specjalistyczne sprzęty, służące do zmniejszenie zagrożenia obrażenia bądź uszkodzenia organizmu. Zaliczają się do nich na przykład natryski bezpieczeństwa i specjalne myjki do oczu, które montowane muszą być we wszelakich magazynach chemicznych, odlewniach, chlorowniach oraz oczyszczalniach ścieku. Tego typu natryski są na stałe podłączone do instalacji wodnej, w którychprzez naciśnięcie klapki albo pociągnięcie za łańcuch wywołuje wypływ natężonego strumienia wody. Jak świadczy o tym nazwa, oczomyjki przeznaczone są do przemywania obu gałek ocznych w tym samym czasie, które mogły mieć niebezpieczne zetknięcie z jakimikolwiek chemikaliami, natomiast natryski bezpieczeństwa służą do mycia całego ciała.

Najważniejsze jednak jest, by przestrzegać wszystkich norm bezpieczeństwa, tak przez osoby zatrudnione, jak i pracodawców, którzy są do tego zobowiązani przez przepisy kodeksu pracy.