Lokalizacja studni oraz wykonanie odwiertu studni

Studnia

Studnia głębinowa jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego domu i nie tylko. Dzięki niej można pobierać wodę na duże głębokości i bardzo dużo zaoszczędzić. Powodem dla którego ten system jest wybierany to to, że nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, a powinniśmy w każdy możliwy sposób chronić naszą ziemię.
StudniaWiercenie studni musi być poprzedzone odpowiednimi czynnościami. Jedną z nich jest właściwy wybór lokalizacji studni, a to zależne jest od kilku czynników. Głównym z nich jest warstwa wodonośna. Trzeba znaleźć jej największą dostępność. Ważna jest głębokość lustra wody. Najlepsze jest miejsce, gdzie woda dostępna jest na duże głębokości. Należy również zwrócić uwagę na zanieczyszczenia. Studnia powinna być umiejscowiona jak najdalej od źródeł zanieczyszczeń, dlatego wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług geologa, który te czynniki pomoże ustalić, by fachowcy mogli zabrać się do swojej pracy. Rozpoznaje on warunki terenowe na działce, korzysta z map hydrologicznych i po dokładnych obserwacjach może wyznaczyć miejsce na odwierty. Często różdżkarz może ustalić miejsce dla studni, ale decyzja ta może okazać się błędna, dlatego wybór lokalizacji na podstawie wyłącznie jego opinii jest niewłaściwe, natomiast może mieć on racje w przypadku wystąpienia anomalii lub zmienności warstw geologicznych.

Jest również kilka zasad, których należy się zastosować, decydując się na studnię głębinową oraz na jej lokalizację. Studnia może znajdować się tylko na terenie własnej działki i trzeba pamiętać o odległości co najmniej 5 m od granicy działki. Jeżeli jest z tym jednak problem, można poprosić sąsiada o zgodę lub porozmawiać o wspólnej studni. Trzeba także pamiętać o odległości 7,5 m od rowu, który znajduje się przy drodze. Zakazane jest także umiejscowienie studni w miejscu wybiegu zwierząt. Musi znajdować się co najmniej 70 m od tego miejsca. Ważną zasada jest również umieszczenie studni 15 m od zbiornika ścieków i budynku inwentarskiego.