Niezwykle funkcjonalne rolowane bramy przemysłowe

Wszelkie fabryki, magazyny, hale, czy wszelkie miejsca do których wstępu nie mają klienci wymagają szczególnej uwagi. Zwykle trzeba tam szczególnie przestrzegać zasad bhp i uważnie pilnować by osoby nieuprawnione nie miały tam wstępu. Miejsca takie wiążą się z pewnego rodzaju zagrożeniem, którego nie należy bagatelizować.

Automatyzacja bram przemysłowych

brama przemysłowaOsoby pracujące w takim obszarze są doskonale zaznajomione z panującymi tam zagrożeniami i środkami jak im przeciwdziałać. Dlatego też ich przebywanie tam jest bezpiecznie. Nie bez powodu pracownicy odbywają liczne kursy bhp przed przystąpieniem do praktycznie jakiejkolwiek pracy. Osoby postronne jednak takich kursów nie przeszły, dlatego też stwarzają one zagrożenie dla siebie, oraz innych znajdując się w takim miejscu. Mogą one nie być świadome panujących tam zagrożeń, a tym bardziej nie wiedzieć jak im przeciwdziałać. Dlatego też niezwykle ważne jest odpowiednie odgradzanie takiego miejsca od osób ciekawskich, które chciałyby tam zajrzeć. Do tego celu stosuje się różnego rodzaju bramy, które mają za zadanie odgrodzić różne strefy danego obiektu. Zwykle polega to na oddzieleniu przestrzeni dla klientów, od przestrzeni roboczej. Czasami jednak także oddziela się w ten sposób pomieszczenia o przeznaczeniu specjalistycznym, różne obszary pracy, lub po prostu instaluje się bramy by uniknąć przeciągów, które mogą w dużym stopniu wychłodzić taką dużą przestrzeń. Bardzo popularne są bramy przemysłowe rolowane z napędem.

brama przemysłowaCharakteryzują się one tym, że zajmują niezwykle mało miejsca, gdyż po ich otwarciu całe chowają się na rolce, która zamontowana jest nad nadprożem i nie zajmuje więcej miejsca, niż jest to potrzebne. Dodatkowo pełna automatyzacja takiej bramy nie wymaga od pracowników, by musieli używać siły własnych mięśni do jej otwarcia. Takie rozwiązanie jest także bezpieczniejsze, gdyż maszyna jest mniej zawodna niż ludzka siła, przez co ryzyko upuszczenia takiej bramy w trakcie podnoszenia jest praktycznie zerowe. Bramy tego typu często montowane mają poziome belki usztywniające wykonane z na przykład włókna szklanego. Znacząco usztywnia to całą konstrukcje i zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne. W razie takiego uszkodzenia, włókno szklane się odkształca, po czym wraca do swojej pierwotnej postaci. Dlatego też konstrukcje tego typu bardzo trudno jest trwale uszkodzić.

Posiadają one także dodatkowe zabezpieczenie, gdzie w wypadku nagłego, mocniejszego uderzenia taka brama wypada z prowadnic, zamiast się uszkodzić. W momencie jej włączenia wraca ona na swoje miejsce automatycznie i samodzielnie się naprawiając. Swoją popularność zawdzięczają one właśnie swojej prostocie i funkcjonalności.