Przyspieszenie prac produkcyjnych

W dzisiejszych czasach przemysł opiera się już w większości na rozwiązaniach automatycznych – maszyny działają szybciej i sprawniej niż człowiek, dzięki czemu zakłady produkcyjne mogą generować większe zyski. To dlatego większość właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych decyduje się na unowocześnianie wykorzystywanych maszyn i urządzeń.

Programowanie robotów by dobrze działały

programowanie robotówIstotną kwestią staje się więc programowanie robotów przemysłowych. Maszyny muszą bowiem działać w ten sposób, aby zapewnić jak najkrótszy czas przestoju linii, nawet wówczas, gdy po produkcji jednego rodzaju komponentu konieczne jest przeprogramowanie robotów w celu umożliwienia produkcji innej rzeczy. Warto więc korzystać z dobrego oprogramowania, które sprawi, że proces ten będzie odbywał się szybko i sprawnie. Każdy robot powinien być wyposażony w odpowiednie sterowniki, stanowiące rodzaj systemu mikroprocesorowego, dzięki któremu możliwe jest przeprowadzanie obliczeń pozwalających na zmianę położenia ramienia manipulatora. System sterowania pełni więc funkcję kontrolną dla prawidłowego działania robota – kontroler robota składa się z jednostki zasilającej, panelu operatora oraz panelu sterującego, jak i układów pamięci oraz wejścia i wyjścia. Panel sterujący stanowi ręczny programator, dlatego jest niezbędny w sytuacji, gdy chcemy szybko zmienić jakieś ustawienia maszyny. Panel ten pozwala na też na wybór lub zmianę programu na inny.

programowanie robotówZazwyczaj programiści wyróżniają na panelu kilka trybów – pierwszy z nich służy do ręcznej manipulacji urządzeniem i ustawianiem prędkości programowej, drugi zaś przeznaczony jest do testowania programów zgodnie z ustaloną wcześniej prędkością. Wprowadzenie urządzenia w tryb pracy automatycznej uniemożliwia ręczne sterowanie oraz korzystanie z zewnętrznych sterowników nadrzędnych. Inny tryb pozwala na pracę z dodatkowych sterownikiem, na przykład PLC. Programowanie robotów posiadających manipulatory, uwzględnia zazwyczaj zmianę ich pozycji poprzez najszybszy tor do punktu końcowego, tor najkrótszy, a także tor kołowy. Podczas programowania, należy uwzględnić, jakie narzędzie znajdzie się na manipulatorze, czy będzie ono nieruchome, czy ruchome. Obliczenie momentów na poszczególnych osiach pozwala na detekcję kolizji.

Do zadań programisty należy też ustalenie ruchu prowadzenia narzędzia – czy ruch ten wymaga od manipulatora zmiany kąta osi nadgarstka, czy może jest to ruch stały na całej drodze. Z pewnością dzięki programowaniu robotów możliwe jest zdecydowane przyspieszenie prac produkcyjnych.