Zabezpieczenie pracowników podczas prac wysokościowych

Dla każdego pracodawcy bezpieczeństwo jego pracowników stanowić powinno priorytet. Zasada ta dotyczy zwłaszcza firm zajmujących się pracami budowlanymi na wysokościach. Żeby przebiegały one sprawnie i przede wszystkim nie narażały wykonujących je osób na niebezpieczeństwo, należy zapewnić im odpowiednie materiały zabezpieczające. Zastosować w tym celu można nie tylko systemy asekuracji indywidualnej, ale również zbiorowej.

Bezpieczna praca na dachu

Wybór wysokiej jakości elementów pozwoli na używanie ich przez długi czas bez obaw o zdrowie i życie osób, które je eksploatują. Podczas planowania robót na wysokości, należy przede wszystkim określić, w jakich warunkach i na jakim podłożu będą one wykonywane. Możliwe, że będą to prace na rusztowaniach lub niepokrytych konstrukcjach dachowych. Podstawowe zabezpieczenie przed upadkiem z dachu powinno w takiej sytuacji obejmować szelki bezpieczeństwa i system składający się z amortyzatora, linki i zatrzaśnika. Pozwoli on na sprawne poruszanie się na wysokości ze stabilnym mocowaniem do punktu zaczepu. Poprawnie użyty w razie nagłego wypadku nie pozwoli spaść korzystającej z niego osobie, blokując się na określonej długości. Ponadto podczas prac, warto też zastosować asekurację zbiorową, która obejmuje siatki zabezpieczające tak elementy pionowe, jak i poziome budynku.

Natomiast w przypadku, kiedy pracownik poruszać się będzie po powierzchni płaskiej o niezabezpieczonych krawędziach, wygodnym rozwiązaniem okazać się mogą systemy barierek, które nie wymagają stałego montażu do powierzchni. Wykorzystują one przeciwwagę dla każdego z modułów, który wchodzi w skład zabezpieczenia, tym samym pozwalają na ogrodzenie dachu bez konieczności przykręcania do niego elementów ochronnych. Wszystkie stosowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy przyrządy, powinny być wykonane z najwyższej jakości materiałów odpornych na korozję oraz posiadać właściwe atesty. Gwarantują one ich zgodność z ogólnie przyjętymi normami oraz przy właściwym użytkowaniu, skuteczność przez długi czas.

By zapewnić bezpieczeństwo osobom wykonującym prace na wysokości, należy sięgnąć po specjalistyczne systemy asekuracyjne. Obejmują one zarówno podstawowe elementy, takie jak uprzęże, liny i amortyzatory, jak i elementy asekuracji zbiorowej. Do tych drugich zaliczają się siatki i barierki modułowe. Wykorzystując jedynie atestowane i wykonane z najwyższej jakości materiałów zabezpieczenia, uzyskać można pewność, że niebezpieczeństwo upadku i utraty zdrowia zostało zminimalizowane.